מגילת רות - מאויירת

 1. פרק א'
  (תמונת pdf להדפסה)

 2. שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות

 3. פרק ב

  רצף קיום ההויה ומימושו מוצג ע"י גיבורי מגילת החסד האלוהי.

  ואם לא עכשיו אימתי

 4. פרק ג

  התרשים יועבר בקרוב

  ואם לא עכשיו אימתי

 5. פרק ד - עמוד 1

  התרשים יועבר בקרוב

  ואם לא עכשיו אימתי

 6. פרק ד - עמוד2

  התרשים יועבר בקרוב

  ואם לא עכשיו אימתי