מסכת אבות - ריצפה ומבנה

 1. ריצפה(תמונת pdf להדפסה)

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות

  מסכת אבות עוסקת בגילוי רצפת חיים משותפת לכל האנושות

   

  מסכת אבות היא ייחודית בין מסכתות המשנה. היא עוסקת כולה במימרות חוכמה, ולא בפסקי הלכה.  

  שאיפה סמויה של מסכת אבות היא להציע למחשבה האנושית יסודות משותפים שיכולים להבטיח את המשך קיום האנושות בעתיד. המשך זה יתכן כשישנו בסיס מחשבתי משותף לעם ישראל ולכלל האנושות. המימרות הללו כמכלול מבטיחות המשך קיום העולם על בסיס יציב.

  במסכת אבות רבי יהודה הנשיא מציע מצע אידאי משותף לאנושות. לצורך כך יש להכיר בכך שיש לנו, בני האדם, צרכים פיזיים דומים לצורך חיינו.

  האתגר לפתח מצע אידאי רחב ככל שניתן הוא גדול ואפילו יומרני, אך המנגנון שפיתח רבי יהודה הוא פשוט. הוא ליקט את אמרות חכמת החיים של גדולי חכמי ישראל לדורותיו בתקווה שייווצר מארג שנותן תמונה מושלמת אחת. למעשה מסכת אבות  היא פרי מחשבה של חכמי ישראל במשך 500 שנה מאנשי הכנסת הגדולה ועד בנו ונכדו של רבי יהודה הנשיא.

  בציור הרצפה הינה בעלת אריחים בצבעים שונים – המתערבבים זה בזה וביניהם איזורי חפיפה. הרצפה עצמה היא רצפת חיים. כל בני האנוש נמצאים על משטח אחד. כולם זקוקים למשטח פיזי אחד ולכולם אותם צרכים גופניים - אוכל, שתייה, מקום לינה, בריאות, התרבות וכו'. התרשים מייצג את הצרכים שונים. צורכי החיים השונים הינם הצבעים, שכן החיים הפיזיים הם מאד צבעוניים ומגוונים. 

  מעל למשטח כל קבוצה של אנשים בונה לעצמה את המבנה האידיאולוגי שלה. אך רצפת החיים נשארת משותפת.

  במהלך המסכת מוזכרים הצרכים האנושיים הפיזיים – במגוון של משניות למשל:

  האוכל והרעב – "רעב של בצורת" (פרק חמישי משנה ח')

  היצר – "איזהו גיבור הכובש את יצרו" (פרק רביעי משנה א')

  טיפוח היסוד האינטלקטואלי – "בית ועד לחכמים" (פרק ראשון משנה ד')

  חשיבות הכסף – "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך" (פרק שני משנה י"ז)

  רגשות עזים – "הקינאה, התאווה והכבוד" (פרק רביעי משנה כ"ח)

  הרצפה מסוגלת להחזיק עליה הרבה סוגים של מבנים. המבנים הינם אידאות שונות של חיינו הם יכולים להיות מוסדות, מנגנונים או שיטות חשיבה. הרצפה עצמה מצטיינת בכך שהיא שטוחה ואינה מפריעה לבניית המודלים עצמם. מאידך, המודלים עצמם אינם מרחפים באוויר, אלא נשענים על הרצפה וזקוקים לקיומה.

  בהמשך המסכת נעסוק בשני מבנים  המורכבים מעמודים ש"עליהם העולם עומד". מבנה אחד הוא העולם הפילוסופי היהודי (תורה, עבודה וגמילות חסדים), ומבנה אחר הוא העולם האידיאולוגי האנושי כולו (דין, אמת ושלום). לכן הרצפה מחזיקה עמודים אלו ואת שני המבנים המפוארים שעליהם.

 2. מבנה מסכת אבות

  ואם לא עכשיו אימתי


  ציור המבנה של מסכת אבות

  המבנה של מסכת אבות כולל תוספות מאוחרות יותר. תוספות אלו לא נכללו במסכת כאשר רבי יהודה הנשיא ערך אותה.

  ישנן שלש תוספות:

  א.     המימרה "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" מופיע, כמשנת פותחת,  לכל אחד מפרקי מסכת אבות.

  ב.     המימרה "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" מופיעה כמשנת סיום לכל אחד מפרקי מסכת אבות.

  ג.       הפרק השישי,מובא בלשונו של רבי יהודה הנשיא, אבל איננו פרי כתיבתו.

  שלש התוספות ראויות לעיון עוד לפני שניגשים ללמוד כל אחת מהמשניות. הבנת המבנה מאפשר עיון בתפקידם הסמוי של תוספות אלו. התוספות מגלות מגמה סמויה של תכלית כתיבת מסכת אבות ע"י רבי יהודה הנשיא.

  שלש התוספות הללו ממסגרות את חמשת  הפרקים של המסכת. ללא התוספות האלו המסכת הייתה מקבלת אופי אוניברסאלי מדי, והייתה ממעטת את ייחודה היהודי. המסגרת מונעות מתן אינטרפרטציה רחבה, ולא יהודית, לתכלית המסכת כפי שנכתבה.

  שלש התוספות מכוונות לרכיבים מאד מסוימים:

  א.     "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" – מצביע על ייעוד אישי ולאומי, לבני עם ישראל.

  ב.     המימרה "רצה הקב"ה" – מצביעה על רכיב תרבותי (תורה) של עם ישראל, ורכיב ריטואלי (מצוות).

  ג.       בפרק השישי הנוסף - מודגש "קניין התורה" כערך עליון.

  לדוגמה:  הממרה "אם אין אני לי מי לי" היא אוניברסאלית במהותה. לאחר התוספות מקבל הפתגם גוון מיוחד לכל יהודי באשר הוא יהודי.

  באופן דומה: המימרה "על שלשה דברים העולם עומד – על הדין , על האמת ועל השלום". מימרה זו היא בעלת אופי אוניברסאלי ברור. מאידך לאחר ההוספות, מוטלת החובה למימושה,  באופן ספציפי, על עם ישראל ועל כל יחיד בו. 

  התרשים כולל את המימרות כשהם מופיעות בראשית ובסוף כל פרק. העולם הבא מוצג בצבע תכלת מכיוון שהוא מייצג עולם שמימי. הצבע הירוק הוא צבע של חיים, הצבע הירוק מייצג את עולם התורה והמצוות  "עץ חיים היא למחזיקים בה".

  כל מסכת אבות ממוסגרת ע"י המימרות – המיוצגות על ידי הקווים העבים בתכלת ובירוק.

  ההשפעה של המימרות היא על כל פרק ופרק ולכן מופיעים חצאי העיגולים בקווים עדינים משני הצדדים, למעלה ולמטה.

  התרשים מייצג שיטה בה ניתן להציג רעיון עקרי בטקסט ע"י שבירתו לצורות הקשורות למבנה הכללי. המבנה הצורני הכללי של הטקסט הוא המייצג את המהות האמיתית של הטקסט. הטקסט המקורי הוא אוסף של פתגמים שאינם מובנים ואינם קשורים זה לזה. לעומת זאת המבנה הסכמתי קושר את כולם לאחדות אחת. לאחר ציור התרשים הידע הוא "ידע חי".

  התרשימים מאפשרים לגלות חיות אינדיבידואלית של כל לומד ולומד. כשהלומד מצייר תרשים הוא נעשה ל"ידע חי" המפעם בנפשו, מתוך ראיה אינדיבידואלית אישית וייחודית שלו.

 3. מערכים כוללים (תמונת pdf להדפסה)

  פרופלור