מסכת אבות - פרק ראשון

 1. שער  (שער וארבעה ציורים)

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות בכלל

 2. רצפת החיים (שער וציור אחד של המבנה) - כולל טקסט הסבר

  מסכת אבות עוסקת בגילוי רצפת חיים משותפת לכל האנושות

 3. משנת מבוא - כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא (טקסט ושני ציורים) - כולל טקסט הסבר

  יסוד העולם הבא מעניק לישראל רציפות אין סופית בעיצובה של האנושות

 4. משנה א' - משה קיבל תורה מסיני (טקסט וארבעה ציורים)

  הקשר בין עם ישראל לה' - מעניק תוקף אין סופי לעם ישראל מראשיתו. קשר בין האנושי לאלוהי.

 5. משנה ב' ומשנה ג' - שמעון הצדיק ואנטיגונוס איש סוכו (טקסט)

  הבסיס הייחודי של עם ישראל ומושג החירות

 6. משנה ד' ומשנה ה' - יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן (טקסט)

  מרכיבי הבית היהודי

 7. משנה ו' ומשנה ז' - יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי (טקסט)

  הרב החבר והשכן 

 8. משנה ח' ומשנה ט' - יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח (טקסט)

  עדות ועדים

 9. משנה י' ומשנה י"א - שמעיה ואבטליון (טקסט)

  המלאכה הרבנות והתלמידים

 10. משנה י"ב , י"ג ומשנה י"ד - הלל (טקסט ושלשה ציורים)

  היחיד ויחסו לחברה

 11. משנה ט"ו  - שמאי (טקסט)

  הלימוד העשיה וההתייחסות לזולת

 12. משנה ט"ז ומשנה י"ז - רבן גמליאל ובנו שמעון (טקסט)

  המקומו של הרב בחיים

 13. משנה י"ח - רבן שמעון בן גמליאל (טקסט)

  שלשת עמודי העולם - דין אמת ושלום

 14. משנת סיום - רבי חנניה בן עקשיא (טקסט ושלשה ציורים) - כולל טקסט הסבר

  התורה והמצוות