גליונות עיון

גליונות עיון במסכת אבות נכתבו כדי הביא פירושים ומחקרים מגוונים על כל משנה. כל משנה נמצאת בחוברת נפרדת הרעיון הוא שבכל משנה תמון עקרון יסודי אחד, שמשתלב לתפישה כוללת של חיי האדם.

א. החוברת הראשונה היא חוברת מבוא לפרק ראשון ולכל אחד מהפרקים הבאים היא עוסקת בתפיסות השונות של העולם הבא ביהדות. (כ- 5 מגה בייט)

ב. החוברת השניה עוסקת במשנה הראשונה של מסכת אבות - משה קיבל תורה מסיני. החוברת עוסקת בשני נושאים עקריים: תחילת המשנה מתארת את תהלי הקבלה והמסירה,  ובסוף המשנה מופיעות שלשת האמרות של אנשי הכנסת הגדולה 1) מתינות בדין. 2) העמדת תלמידים הרבה. 3) עשיית שייג לתורה.(כ- 10 מגה בייט)

פרשת השבוע  • בראשיתבראשי
  • נח
  • לך לך
  • וירא