כדי לראות את התמונות ברצף עם הסבר לחץ כאן

תוכן עיניינים
 1. 1. האדם ויחודו: בצבע אותיות שמו, בגופן , במיקומו, ובכיוונו
 2. 2. ח"י גורמים המעצבים חייו של האדם
 3. 3. שם האדם גילום כוחות ויכולות
 4. 4. שמו של אדם: אידאה, סמל, תווית חוץ ותעודת ייצוג
 5. 5. שם האדם במקרא
 6. 6. הקשר בין האדם לבין שמו
 7. 7. האדם ומקורות משמעות חייו

פרקי נבואהמסכת אבות

מגילת אסתר

 • • הוראה
 • • חינוך ודידקטיקה
 • • תוכניות לימודים
 • • פיקוח
 • • ניהול

מגילת רות

ממעמקים - תהילים קל

 • כדי לראות את התמונות ברצף עם הסבר לחץ כאן
 • • המזמור בתהילים
 • • מהותה של הסליחה
 • • מפה פרטנית
 • • הסליחה באומנות
 • • הסליחה בקבלה

סיפור פשוט לש"י עגנון

 • • מוטיבים מרכזיים
 • • דמויותראשיות ומשניות
 • • התייחסות היחיד לעצמו ולחברה 
 • • חיפוס זהות
 • • ה' בשמיים יודע
 • • החברה בתקופת מעבר
 •